3 markante forretningsfordele ved Leica AP20 for udbydere af opmålingsydelser

Hvis blogindlægget nedenfor vækker din interesse, så book en gratis AP20-demo.

 

Udbydere af opmålingsydelser står over for en række udfordringer i dag i deres bestræbelser på at opbygge en god forretning:

  • Afslutning af projekter både hurtigt og omkostningseffektivt, samtidig med at leverancerne skal være i høj kvalitet.
  • Investering i nye teknologier for at ekspandere og forbedring af opgaverne, samtidig med at opgavernes nedetid i forbindelse med uddannelse minimeres.
  • Tiltrækning af næste generations landmålere og sikring af, at de nuværende medarbejdere holdes motiverede med teknologi, der gør deres arbejde nemmere og sikrere.

For at imødekomme disse udfordringer og vende en usikker balancegang til en mulighed for vækst, har virksomhedsejerne brug for produktivitetsfremmende løsninger med velkendte grænseflader, der nemt kan integreres i deres eksisterende instrumentkonfigurationer og digitale arbejdsgange.

For brugerne af Leica Geosystems’ automatiserede totalstationer er Leica AP20 AutoPole en sådan løsning, der digitaliserer arbejdsprocesser med stokken, der tidligere var manuelle. AP20 gør det muligt at foretage målinger med en skråtstillet stok, leverer automatiske højdeopdateringer i feltsoftwaren og søger automatisk efter og låser på det korrekte prisme og løser på den måde tre almindelige produktivitetsproblemer med ét smart system.

Udbydere af opmålingsydelser, der har integreret AP20 i deres måleprocesser, har siden lanceringen i marts rapporteret om store produktivitetsfordele og tilsvarende forretningsmæssige fordele.

Det finske landmålerfirma Taratest Oy, som igennem mange år har været Leica Geosystems’ partner, og som ofte er hurtige til at tage ny teknologi til sig, har investeret i AP20. Firmaet tilbyder som geodætisk specialist tjenester til opmåling af jord, bygninger og byggepladser, miljømålinger og -modellering, reality capture og meget mere, og man så frem til at tage AP20 i brug i deres arbejdsmiljø.

Resultatet? Øget effektivitet, rettidige leverancer i høj kvalitet, der opfylder kundernes behov, og en bedre arbejdsoplevelse for deres landmålere.

I denne blog deler Taratest COO, Tuukka Räsänen, Taratests oplevelse med AP20, blandt andet tre måder, som AP20 har påvirket forretningen på og vist sig at være et stærkt aktiv for at opnå fortsat vækst.

 

 1.    Øget fortjeneste

Surveyor surveying the corner of a building using a tilted prism pole with the AP20.

Det udfordrende ved opmålingsarbejde, forklarer Räsänen, har været at øge effektiviteten i felten, eftersom projektkontrakter har ertstattet traditionelle timebaserede modeller. Funktionerne i AP20 strømliner arbejdet i felten og på kontoret, især ved at øge fortjenesten under kontraktmodellen.

Først og fremmest sparer den automatiske hældningskompensation en masse tid i felten og fjerner behovet for, at Taratests landmålere nivellererer stokken for hver måling og giver dem mulighed for at nå punkter, der tidligere var utilgængelige, med en skråtstillet stok. 

“Landmåleren kan få mere arbejde fra hånden med den samme opsætning af totalstationen, ” tilføjer Räsänen. “Når man opmåler bygge- og anlægsmiljøer, bliver flere hjørner målbare fra den samme opsætning af totalstationen, når stokken hældes.”

Räsänen fremhæver også den automatiske PoleHeight-funktion: “De automatiske funktioner mindsker forekomsten af den mest almindelige fejl – at stokkens højde angives forkert. Det betyder, at der er færre ting, der skal tjekkes på kontoret.”

PoleHeight-funktionen i AP20 fungerer ved at identificere og registrere stokkehøjde automatisk i softwaren Leica Captivate. Takket være et sensorsystem kan landmålerne justere højden af stokken uden at skulle registrere ændringerne manuelt. Der er blevet langt færre manuelle trin, og de automatiske aflæsninger af stokhøjden sparer tid i felten og reducerer mængden af besværlig efterbehandling på kontoret.

Som en del af de automatiske arbejdsgange i Leicas totalstation hjælper AP20 med at opfylde flere kontrakter for en række måleopgaver langt hurtigere, hvilket resulterer i et tydeligt investeringsafkast og muligheden for at opnå øget fortjeneste.

 

2.    Sørg for hurtige leverancer af høj værdi til kunderne

Räsänen forklarer, at AP20 både kommer Taratest og deres kunder til gavn: “Vores kunder nyder godt af AP20’s effektivitet, da vi kan udføre arbejdet hurtigere end før,” siger Räsänen.

Surveyor surveying the base of a street light with a tilted prism pole using the AP20 AutoPole

AP20 gør det også muligt for Taratest at fuldføre jobs under forhold, som ikke kun var tidstunge, men også vanskelige at udføre med høj præcision, f.eks. målinger af borepunkter i områder med tæt skov.

“I Finland befinder mange borepunkter sig i områder med virkelig tæt skov, hvor der ikke er blevet foretaget nogen rydninger”, fortæller Räsänen. “Under disse forhold kan GNSS ikke måle lokationen med tilstrækkelig indstillingsnøjagtighed. Med AP20 kan vi justere højden og hælde stokken for at finde en position, hvor prismen er synlig mellem bladene og totalstationen – alt sammen med nøjagtige positionsdata.”

Med AP20 kan landmålerne hos Taratest være sikre på, at alle højde- og lokationsdata er korrekte og sporbare, også selvom prismestokken ofte justeres for at undgå forhindringer, hvilket øger kvalitetskontrollen og sikrer leverancer i høj kvalitet til kunderne.

Hurtig levering af nøjagtige resultater på tværs af lokationer og forhold med AP20 holder projekterne på sporet, giver Taratest en konkurrencefordel i forhold til andre udbydere af opmålingsydelser og sikrer, at kunderne kommer igen, når de har nye projekter, der skal udføres.

 

3.     Konkurrencefordel som arbejdsgiver

Tilføjelsen af AP20 revolutionerer og forbedrer landmålernes daglige arbejde – lige fra at få arbejdet hurtigere fra hånden med færre manuelle handlinger til øget sikkerhed på farlige byggepladser. De AP20-fordele, som landmåleren oplever, er også en fordel for en arbejdsgiver, der i højere grad kan fastholde medarbejderne og tiltrække den næste generation af landmålere.

“Med AP20 får vi den længe ventede automatisering til at udføre arbejde i felten nemmere, hurtigere og med endnu større arbejdsglæde. Den bedste funktion er den automatiske stokkehøjde måling. Det har helt sikkert længe været alle landmåleres drøm,” siger Räsänen.

Det kræver hverken omfattende uddannelse eller nedetid for tjenesten at tage denne teknologi i brug. For de landmålere hos Taratest, der allerede benytter udstyr og software fra Leica Geosystems, herunder Leicas automatiserede totalstationerGNNS Smart-antenner, Leica Captivate og Leica Infinity, var det intuitivt og ikke specielt tidskrævende at lære at konfigurere, bruge og integrere AP20. Konfigurationsguiden fremskynder overgangen ved at forenkle parringen med totalstationen og give landmålerne mulighed for at benytte AP20 i de Captivate-apps, som de allerede er fortrolige med. Selv inden for avancerede arbejdsgange, f.eks. dem der bruges i Captivate Road-appen, kan landmålerne nyde godt af øget hastighed og færre fejl.

Landmålernes sikkerhed i felten er også blevet langt bedre i mange almindelige situationer, f.eks. ved målepunkter langs veje eller brønde, gruber og fordybninger. Den skråtstillede stok betyder, at landmålerne kan måle dæksler, fortove og andre steder langs kørebaner uden at skulle stå direkte i trafikken. Punkter, der tidligere ville have krævet, at landmålerne klatrer over skinner og hegn og forsøger at nivellere stangen fra en ujævn eller stejl overflade, er nu tilgængelige og kan måles på sikker vis.

Surveyor surveying man hole on roal using a tilted Leica AP20 AutoPole

 

Räsänen forklarer disse fordele for opmåleren i dette praktiske eksempel:

“Målinger i brønde og fordybninger kræver en præcis højde af ind- og udløbssrørene, som kan være vanskelige at få adgang til. AP20’s hældende stok og automatiske højdeaflæser øger sikkerheden og gør feltarbejdet markant hurtigere.”

“Mængden af manuelle rentegningsopgaver i praksis reduceres, når højde- og positionsdata allerede er på plads,” hvilket løser velkendte problemer hos landmålerne, forbedrer deres arbejdsgang og beskytter dem i deres arbejde.

“AP20 fungerer som lovet,” konkluderer Räsänen. “Produktet har været pålideligt og funktionelt lige fra starten, hvilket sikrer løsningens kontinuitet og fordelene for virksomhederne fremover.”

Er du klar til at få mere at vide om, hvordan Leica AP20 revolutionerer opmålingsarbejde i felten og øger produktiviteten? Læs Expert Insigth: The AP20- Equipped Surveyor

 

 

 

  • Never Miss an Update

  • Most Popular Tags