3 store fordeler med Leica AP20 for leverandører av landmålingstjenester

Hvis blogginnlegget nedenfor vekker din interesse, bestill en gratis AP20-demo.

Leverandører av landmålingstjenester står i dag overfor en rekke utfordringer i arbeidet for å skape fremgang i virksomheten.

  • Rask og kostnadseffektiv ferdigstilling av prosjekter med leveranser av høy kvalitet.
  • Investeringer i ny teknologi for å utvide og forbedre tjenestetilbudet samtidig som nedetid i forbindelse med opplæring minimeres.
  • Tiltrekke seg en ny generasjon landmålere og opprettholde motivasjonen hos eksisterende ansatte med teknologi som gjør jobben deres enklere og sikrere.

For å takle disse utfordringene og gjøre den vanskelige balansegangen om til en vekstmulighet, trenger bedriftslederne løsninger som styrker produktiviteten, og som har velkjente brukergrensesnitt som enkelt kan integreres i det eksisterende instrumentoppsettet og den digitale arbeidsflyten.

For brukere av automatiske totalstasjoner fra Leica Geosystems er Leica AP20 AutoPole en slik løsning, som digitaliserer det tidligere manuelle arbeidet med målestangen. AP20 gjør det mulig å foreta målinger med vinklet stang, gir automatiske høydeoppdateringer i feltprogramvaren og søker og låser inn på riktig mål automatisk. Dermed løses tre vanlige utfordringer med ett enkelt, smart system.

Etter lanseringen i mars har leverandører av måletjenester som har tatt i bruk AP20 i målearbeidet rapportert om store produktivitetsfordeler, og dermed store driftsfordeler.

Taratest Oy er en landmålingsbedrift i Finland som lenge har vært partner med Leica Geosystems, og som har vært rask til å ta i bruk nye teknologier. Nå har de investert i AP20. Bedriften er spesialister på geodetikk, og tilbyr tjenester som landmåling, måling av bygninger og anlegg, miljømålinger og modellering, reality capture og annet. De var ivrige etter å ta i bruk og teste AP20 i arbeidsmiljøet.

Resultatet? Økt effektivitet, leveranser av høy kvalitet og til riktig tid, fornøyde kunder og en bedre arbeidsopplevelse for landmålerne.

I denne bloggen forteller COO Tuukka Räsänen i Taratest om bedriftens erfaringer med AP20, inkludert tre viktige punkter der AP20 har påvirket virksomheten og vist seg å være en sterk bidragsyter til fortsatt vekst.

 

1.   Økt fortjeneste

Surveyor surveying the corner of a building using a tilted prism pole with the AP20.

Utfordringen i målearbeidet, forklarer Räsänen, har vært å øke effektiviteten i feltarbeidet ettersom prosjektkontrakter erstatter tidligere modeller basert på timefakturering. Utvalget av funksjoner i AP20 gjør arbeidet mer strømlinjeformet både i felt og på kontoret, og bidrar spesielt til økt fortjeneste i kontraktsmodellen.

Den automatiske hellingskompenseringen gir betydelige tidsbesparelser i felten, ved at landmålerne i Taratest ikke trenger å nivellere stangen for hver måling, og ved at de kan vinkle stangen for å nå punkter som tidligere var utilgjengelige.

“Landmåleren kan gjøre mer arbeid fra det samme totalstasjonoppsettet”, legger Räsänen til. “Ved målearbeid i anleggs- og byggemiljøer kan for eksempel stangen vinkles slik at flere hjørnepunkter får direkte siktlinje fra det samme totalstasjonoppsettet.”

Räsänen fremhever også den automatiske PoleHeight-funksjonen: “De automatiserte prosessene reduserer forekomsten av de vanligste menneskelige feilene – inntasting av feil stanghøyde. Det betyr at det blir mindre å kontrollere på kontoret.”

PoleHeight-funksjonen i AP20 fungerer ved automatisk å identifisere og registrere oppdateringer av høyden i feltprogramvaren Leica Captivate. Takket være et sensorregistreringssystem kan landmålerne justere stanghøyden fritt uten å måtte registrere endringene manuelt. Automatisk avlesning av stanghøyden eliminerer flere manuelle trinn som tidligere var nødvendige, sparer tid i felten og sist men ikke minst; sparer tid til korrigering av feil i etterbehandlingen.

Som en del av arbeidsflyten med Leica automatisk totalstasjon bidrar AP20 til å ferdigstille flere typer måleoppdrag raskere, og gir dermed tydelig avkastning på investeringen og muligheter til økt fortjeneste.

 

2.   Raskere leveranser med høy verdi for kundene

Räsänen forklarer at AP20 gir resultater som er fordelaktige for både Taratest og kundene deres: “Kundene våre drar nytte av effektiviteten til AP20 ved at vi kan gjøre jobben raskere enn før”, sier Räsänen.

Surveyor surveying the base of a street light with a tilted prism pole using the AP20 AutoPole

AP20 gjør også at Taratest kan ferdigstille jobber som ikke bare har vært tidkrevende, men også vanskelige å utføre i det hele tatt med høy presisjon, for eksempel måling av borepunkter i tette skogområder.

“I Finland er mange borepunkter plassert i svært tette skoger som ikke er ryddet ennå”, forteller Räsänen. “Under slike forhold klarer ikke å måle lokasjonen tilstrekkelig nøyaktig. Med AP20 kan vi justere stanghøyden og vinkle stangen til en posisjon der reflektoren er synlig mellom bladverket og totalstasjonen, alt med presise posisjonsdata.”

Med AP20 kan landmålerne i Taratest være trygge på at alle høyde- og lokasjonsdata er korrekte og sporbare, selv om reflektorstangen justeres ofte for å unngå hindringer. Dette bidrar til kvalitetssikring som sikrer leveranser med høy verdi for kundene.

AP20 bidrar til fremdriften i prosjektene med rask levering av presise resultater fra ulike anlegg og under ulike forhold, gir Taratest en konkurransefordel sammenlignet med andre leverandører av måletjenester og oppmuntrer kundene til å komme tilbake med nye prosjekter.

 

3.    Konkurransefordeler som arbeidsgiver

Innføringen av AP20 revolusjonerer og forbedrer det daglige arbeidet for landmålerne – fra rask ferdigstilling av arbeidet med færre manuelle operasjoner til bedre sikkerhet på farlige anlegg. Hver av fordelene landmåleren oppnår med AP20 er også en fordel for arbeidsgiveren, og skaper konkurransefordeler med tanke på både å beholde eksisterende ansatte og tiltrekke den neste generasjonen landmålere.

“AP20 gir oss automatiseringen vi har ventet på for å gjøre feltarbeidet enklere, raskere og mindre krevende. Den beste funksjonen er den automatiske høydedeteksjonen. Det er helt klart noe alle landmålere har drømt om lenge”, sier Räsänen.

 

Det krever imidlertid ikke omfattende opplæring eller avbrudd i driften for å ta i bruk denne teknologien. For landmålerne i Taratest som allerede brukte utstyr og programvare fra Leica Geosystems, inkludert Leica automatiske totalstasjonerGNNS-smartantenner, Leica Captivate og Leica Infinity, var oppsettet, bruken og integreringen av AP20 intuitiv fremfor tidkrevende. Oppsettveiviseren gjør overgangen enda raskere ved at totalstasjonen enkelt kan parkobles for bruk med AP20 i Captivate-appene som landmålerne allerede brukte. Selv for avanserte arbeidsprosesser, for eksempel i Captivate Road-appen, kan landmålerne dra nytte av høyere effektivitet og færre feil.

At landmålerne kan jobbe tryggere ute i felten er en annen fordel som oppnås i mange vanlige situasjoner, for eksempel ved måling langs veier, brønner, gruvesjakter og grøfter. Når stangen holdes i vinkel, kan landmålerne måle kummer, fortau og annet langs veier uten å måtte stå ute i trafikken. Punkter som tidligere krevde at landmålerne klatret over rekkverk eller gjerder, eller forsøkte å nivellere stangen på ujevne og bratte overflater, er nå tilgjengelige og kan måles trygt.

Surveyor surveying man hole on roal using a tilted Leica AP20 AutoPole

 

Räsänen utdyper disse fordelene for landmåleren med et praktisk eksempel:

“Målinger av brønner og grøfter krever nøyaktige høyder fra innkommende og utgående rør, noe som kan være vanskelig å få tilgang til. Måling med vinklet stang og automatiske høydeoppdateringer med AP20 gir tryggere tilgang og gjør feltarbeidet betydelig raskere.”

“I tillegg reduseres den manuelle oppryddingen i dokumentene på kontoret, fordi høyde- og lokasjonsinformasjonen allerede er på plass. Dette eliminerer flere velkjente problemer for landmålere, forbedrer arbeidsflyten og holder landmålerne trygge”.

“AP20 fungerer som lovet”, konkluderer Räsänen. “Produktet har vært pålitelig og funksjonelt helt fra starten av, noe som sikrer kontinuiteten for løsningen og gjør den fremtidssikker.

Vil du vite mer om hvordan Leica AP20 revolusjonerer feltarbeidet innen landmåling og øker produktiviteten på tvers av ulike bruksområder? Les ekspertrådene: Landmåleren utstyrt med AP20.

 

 

 

  • Never Miss an Update

  • Most Popular Tags