Tre stora affärsfördelar med Leica AP20 för leverantörer av mättjänster

Om blogginlägget nedan gör dig nyfiken, boka en gratis AP20 demo.

Leverantörer av mättjänster står inför en mängd utmaningar i arbetet med att bygga framgångsrika företag:

  • Kunna avsluta projekten snabbt och kostnadseffektivt samtidigt som man levererar kvalitetsresultat.
  • Investera i nya tekniklösningar för att bygga ut och förbättra servicen samtidigt som man minimerar stilleståndstid för utbildning.
  • Attrahera nästa generation mättekniker och hålla befintlig personal motiverad med teknik som gör jobbet enklare och säkrare.

För att kunna möta dessa utmaningar och vända en vansklig balansakt till en tillväxtmöjlighet behöver företagarna produktivitetsfrämjande lösningar med välbekanta gränssnitt som enkelt kan integreras med befintliga instrumentuppsättningar och digitala arbetsflöden.

För användare av Leica Geosystems automatiserade totalstationer utgör Leica AP20 AutoPole en sådan lösning – som digitaliserar tidigare manuella moment med lodstaven. AP20 möjliggör arbete med lutad stav som ger automatiska höjduppdateringar i fältprogramvaran och automatiskt söker och låser på korrekt mål, något som löser tre vanliga produktivitetsproblem med ett enda smart system.

Alltsedan lanseringen i mars har de mätföretag som integrerat AP20 i sina mätprocesser rapporterat stora produktivitetsfördelar och därmed affärsfördelar.

Taratest Oy, ett finskt mätföretag och långvarig Leica Geosystems-partner, som ofta varit tidigt ute med nya tekniklösningar, har investerat i AP20. Företaget är en geodetisk specialist som erbjuder många olika mättjänster inklusive lantmätning, bygg och anläggning, miljö och modellering, reality capture och mer, var angelägna att tillämpa och testa AP20 i sin arbetsmiljö.

Resultatet? Ökad effektivitet, högkvalitativa leveranser i utsatt tid som ökar kundnöjdheten och en berikande arbetsupplevelse för mätteknikerna.

I detta blogginlägg delar Taratests COO, Tuukka Räsänen, sin upplevelse av AP20, inklusive de tre viktigaste sätten på vilka AP20 har påverkat verksamheten och visat sig utgöra en kraftfull resurs för fortsatt tillväxt.

 

 1.    Ökad vinst

Surveyor surveying the corner of a building using a tilted prism pole with the AP20.

Utmaningen med mätarbete, förklarar Räsänen, har varit att öka effektiviteten på fältet i takt med att projektkontrakt alltmer ersätter traditionella timbaserade arvodesmodeller. AP20:s funktionsuppsättning effektiviserar arbetet både på fältet och kontoret och har i synnerhet ökat förtjänsten under kontraktsmodellen.

Till att börja med möjliggör lutningskompensationen avsevärda tidsbesparingar på fältet i och med att den eliminerar behovet för Taratest-mättekniker att loda in staven vid varje mätning och ger dem möjlighet att nå tidigare otillgängliga punkter med en lutad stav.

“Mätteknikern kan få mer arbete uträttat från samma totalstationsuppställning,” tillägger Räsänen. “Exempelvis vid mätning i bygg och anläggningsmiljöer gör lutning av staven att fler hörnpunkter blir direkt synliga från samma totalstationsuppställning.”

Räsänen lyfter även fram den automatiska PoleHeight-funktionen: “De automatiserade åtgärderna reducerar förekomsten av det vanligaste felet beroende på den mänskliga faktorn – angivande av felaktig stavhöjd. Detta medför färre saker att dubbelkolla på kontoret.”

PoleHeight-funktion i AP20 fungerar genom att automatiskt identifiera och registrera höjduppdateringar i Leica Captivate fältprogramvara. Tack vare sensorns snap-system kan mätteknikern fritt justera höjden på staven utan att behöva registrera dessa ändringar manuellt. Automatisk avläsning av stavhöjden sparar tid på fältet genom att eliminera flera manuella moment som tidigare krävdes och än viktigare sparar detta tid från korrigering i efterhand.

Som en del av arbetsflödet för Leicas automatiska totalstation, hjälper AP20 till att slutföra fler kontrakterade mätningar, vilket resulterar i tydlig avkastning på investeringen och därigenom ökad vinst.

 

2.    Leverera högkvalitativa mätningar till kunden snabbare

Räsänen berättar att AP20 skapar ömsesidigt fördelaktiga resultat för både Taratest och deras kunder: “Våra kunder drar fördel av AP20:s effektivitet i och med att vi kan uträtta arbetet snabbare än tidigare,” säger Räsänen.

Surveyor surveying the base of a street light with a tilted prism pole using the AP20 AutoPole

AP20 gör även att Taratest kan genomföra arbeten som tidigare inte bara var tidsintensiva utan även svåra att genomföra med hög noggrannhet, som mätningar av borrpunkter i tätt skogbevuxna områden.

“I Finland återfinns många borrpunkter i riktigt tät skog där ingen röjning har genomförts,” förklarar Räsänen. “Under sådana förhållanden klarar GNSS inte att mäta platsen med tillräcklig noggrannhet. Nu med AP20 kan vi justera höjden och luta staven för att hitta en position som gör prismat synligt mellan löven och totalstationen, allt med exakta positionsdata.”

Med AP20 kan Taratests mättekniker vara säkra på att alla höjd- och lokaliseringsdata är korrekta och spårbara, även om lodstaven ofta har justerats för att undvika hinder, vilket bidrar till en kvalitetssäkrad leverans.

Att med AP20 snabbt kunna erbjuda kunderna exakta resultat för alla platser och förhållanden håller projekten på rätt spår och ger Taratest en konkurrensfördel gentemot andra mätleverantörer och bidrar till att kunderna gärna återkommer för nya projekt.

 

3.  Konkurrensfördel som arbetsgivare

AP20 revolutionerar och förbättrar mätteknikernas dagliga arbetsflöde – från att slutföra arbetet snabbare med färre manuella moment till förbättrad säkerhet på riskfyllda platser. Varje fördel som AP20 medför för mätteknikern utgör också en fördel för arbetsgivaren, tack vare den konkurrensfördel den ger för att behålla befintlig arbetskraft och attrahera nästa generation mättekniker.

“AP20 ger oss den automatisering vi har väntat på för att göra fältarbetet enklare, snabbare och smidigare. Den bästa funktionen är den automatiska höjdavkänningen. Den har helt klart varit en dröm för alla mättekniker under lång tid,” säger Räsänen.

 

Att satsa på denna lösning medför inte heller omfattande utbildning eller avbrott i verksamheten. Eftersom Taratests mättekniker redan var utrustade med Leica Geosystems-utrustning och programvara, inklusive Leicas automatiserade totalstationerGNNS smarta antenner, Leica Captivate och Leica Infinity gick det snabbt och intuitivt att lära sig ställa upp, använda och integrera AP20. Installationsguiden snabbar upp övergången genom att förenkla parkopplingen av totalstationen och gör att mätteknikerna kan använda AP20 i Captivate-appar som de redan förlitar sig på. Även med avancerade arbetsflöden, som de som används i Captivate Road-appen, kan mätteknikerna dra fördel av ökad snabbhet och färre fel.

Mätteknikernas förbättrade säkerhet är en annan fördel i många situationer, till exempel vid mätning längs vägar, i brunnar eller diken. Med lutad stav kan mätteknikern mäta inspektionsluckor, trottoarer och andra företeelser vid vägar utan att behöva stå mitt i trafikströmmen. Dessutom blir nu ställen som tidigare krävde att mätteknikern tvingades klättra över räcken eller staket för att väga av staven från ojämna eller branta ytor, nu tillgängliga för trygg mätning.

Surveyor surveying man hole on roal using a tilted Leica AP20 AutoPole

 

Räsänen utvecklar dessa fördelar med ett praktiskt scenario:

“Brunns- och dikesmätningar kräver exakta höjder för in- och utgående rör vilket kan vara svårt att få till. Lutad stav och AP20:s automatiska höjduppdateringar underlättar säker åtkomst och snabbar avsevärt upp fältarbetet.”

“Detta minskar dessutom den manuella redigeringen av kontorsdokument eftersom höjd- och platsinformation redan är på plats,” något som löser flera välkända problem för mättekniker, förbättrar deras arbetsflöden och ökar säkerheten.

AP20 fungerar som utlovat,” sammanfattar Räsänen. “Produkten har varit tillförlitlig och funktionell direkt från start och säkerställer lösningens fortsatta kontinuitet och fördelar för företaget långt in i framtiden.”

Vill du veta mer om hur Leica AP20 revolutionerar mätarbete på fältet och ökar produktiviteten över olika tillämpningar? Läs Expert Insight: Den AP20- utrustade mätteknikern.

 

 

 

  • Never Miss an Update

  • Most Popular Tags